در حال حاضر گواهینامه های امنیتی SSL  به عنوان یکی از ارکان مهم در راه اندازی وب سایت محسوب میگردد و نیاز است تا برای حفظ اسرار مشتری و جلوگیری از دسترسی های غیر مجاز به داده های مشتریان امنیت لازم را در وب سایت خود پیاده سازی نمایید.
با توجه به اهمیت این موضوع، چندی است که شرکت های ارائه دهنده سرویس جستجو و همچنین مرورگر ها جهت ترقیب مشتریان به سمت خرید و استفاده از گواهینامه های SSL گام برداشته اند که نتیجتا امروزه در وب یک سایت بدون گواهینامه SSL از تمامی نظر ها با مشکل روبرو خواهد شد.
تاپ وب هاست یکی از شرکت هایی میباشد که بر روی تمام سرویس های خود اعم از دایرکت ادمین و سی پنل , SSL رایگان اهدا میکند.
از این رو میتوانید بعد از سفارش سرویس مورد نظر خود براحتی SSL را از کنترل پنل فعال کنید


Friday, May 19, 2017

« برگشت